"2 min te wijten aan gebrek aan beschrijving of slechte beschrijving. Pomp luid en stroom geluid luid ondanks mitigatie met Styropur."

Vertaald door