"2 minus als gevolg van een gebrek aan of slechte beschrijving. Pomp luid en stroom lawaai luid ondanks mitigeren met Styropur."

Vertaald door